Metall – Cad/cam

På vår metall- och cad/camavdelningen har vi lång erfarenhet av arbete med frästa kron- och brokonstruktioner. Vi arbetar med materialen zirkoniumdioxid, titan, co-cr samt temporära konstruktioner i akryl. Digital tandteknik ger stora fördelar med en kontrollerad process som ger hög kvalitet och precision samt fräsning i material som är homogena. Vi jobbar även med traditionell gjutteknik.

Vi arbetar med samtliga implantatsystem på marknaden och är också ett Cresco preciseringslaboratorium.

Kontakta oss gärna om ni har frågor om exempelvis materialval!