Det nya viruset Covid-19 påverkar vår vardag och dagligen kommer ny information. Vi på Nordentic AB och alla våra labb följer de rekommendationer som utfärdas av folkhälsomyndigheten och Regeringen samt agerar utifrån det. Hälsan för våra medarbetare och våra kunder är självklart det viktigaste för oss.

Vi har infört rigorösa hygienrutiner för våra medarbetare. De större labben har vidtagit åtgärder för att glesa ut och därmed öka avståndet mellan medarbetare. Det största labbet har infört skiftarbete så att aldrig mer än halva arbetsstyrkan är på plats samtidigt och samtliga labb har delat upp lunchrasten så att så få som möjligt har lunch samtidigt.

Bud och leveranser sker via en sluss i anslutning till labben för minimal interaktion.

Samtliga medarbetare som uppvisar minsta symptom stannar hemma från arbetet.

Nordentics högsta prioritet är att bidra till att smittspridningen fördröjs samtidigt som vi upprätthåller vår verksamhet och finns där för er som tandläkare efter bästa förmåga och därmed håller samhället igång.

Nordentic AB med sina 400 medarbetare fördelat på 12 olika tandtekniska laboratorier utgör en stark och stabil grund. Genom möjligheten att omfördela resurser inom vår organisation är vi mindre sårbara och kan samtidigt fortsätta att supportera våra kunder fullt ut även om enskilt laboratorium skulle bli påverkat av något slag.

Har ni några frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att höra av er till oss!

Med Vänlig Hälsning

Christina Wall Olsson
Sälj och Marknadschef Nordentic AB christina.wallolsson@nordentic.com

www.nordentic.com