Leveranstider

Våra leveranstider grundar sig på att bibehålla våra höga kvalités mål.
Naturligtvis kan vi alltid få fram ett jobb snabbare om det föreligger någon speciell anledning till detta.
Ring bara och meddela oss.Tack på förhand från oss alla på Dental Design.

Leveranstider, antal arbetsdagar på laboratoriet.

Pelare
Singel led
2-6 led
Provning förlagor
Färdigställning av större broar
Tanduppsättning
Pressning av protes
Singel samt del Kbf   1-5 led
Färdigställning Kbf
CoCr-skelett
Bettskenor            

3 arbetsdagar
6 arbetsdagar
7 arbetsdagar
5 arbetsdagar
10 arbetsdagar
5 arbetsdagar
5 arbetsdagar
7 arbetsdagar
10 arbetsdagar
6 arbetsdagar
6 arbetsdagar

Rebaseringar, väldigt tacksamma om ni har möjlighet att förboka dessa.

Tack på förhand !